آسان ترخیص : شرکت آسان ترخیص یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه واردات کالا و باربری دریایی، باربری هوایی و زمینی است.

بخشنامه

تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل

طبقه بندی :1398                           مرجع صادر کننده :  دفتر صادرات               تاریخ تصویب:04 /08/ 1398

تاریخ ابلاغ : 04/08/1398               شماره: 1012428 /182                     محدوده شمول: صادرات –غیرنفتی

 

پیرو بخشنامه های شماره 858522/98/158 مورخ 2/7/98 ( تمدید مهلت صادرات لوله و پروفیل ) ، 859309/98/160 مورخ  2/7/98 ( تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی ) ، 976208/ 98 /177 مورخ  24 /7/ 98 ( لیست تکمیلی و به روز شده صادر کنندگان مقاطع طویل فولادی "مرحله یازدهم " ) و 1000296/ 98/ 180 مورخ 1/8/98  ( لیست تکمیلی و به روز شده  صادر کنندگان لوله و پروفیل "مرحله نهم" ) به پیوست تصاویر نامه های شماره  208709/ 60 و 208719 /60 مورخ 1 /8 /98  معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقرارات و ضوابط جاری ارسال می‌گردد.

شما میتوانید بخشنامه را به صورت عکس در این لینک مشاهده کنید