آسان ترخیص : شرکت آسان ترخیص یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه واردات کالا و باربری دریایی، باربری هوایی و زمینی است.

حمل و نقل دریایی کالا

حمل دریایی کالا

حمل و نقل دریایی به معنای جابجایی کالاها از کشوری به کشور دیگر از طریق وسایل  نقلیه  دریایی میباشد حمل و نقل دریایی بخش مهمی از تجارت محسوب میشود. از مزیت های این روش میتوان به هزینه ی پایین حمل ، پرداخت وجه در مقابل ارائه مدارک معتبر و سرعت عمل بالا در جابجایی کالا اشاره کرد. به طورکلی این روش به نسبت سایر روش های حمل و نقل بهترین روش شناخته  شده است. انواع کشتی ها کشتی ها از لحاظ حمل به دو دسته تقسیم میشوند : • کشتی های لاینر ( خطوط منظم):