آسان ترخیص : شرکت آسان ترخیص یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه واردات کالا و باربری دریایی، باربری هوایی و زمینی است.

حواله ارز مبادله

حواله ارز مبادله

حواله ارزی واژه ای عربی و به معنای جابجا شدن میباشد. حواله ارزی (payment order) نوعی از خدمات ارزی میباشد که در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین خدمات در جهان معرفی شده است که از این طریق میتوان در هر کجای دنیا که باشیم و با هر فردی که تمایل داشته باشیم مبادلات ارزی انجام دهیم. 1) انواع حواله ارزی در حالت کلی الف) حواله ارزی صادره (Outward Transfers)  از این نوع حواله زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم از طریق بانک یا صرافی برای شخصی ارز ارسال کنیم. به منظور...