آسان ترخیص : شرکت آسان ترخیص یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه واردات کالا و باربری دریایی، باربری هوایی و زمینی است.

محاسبه قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی

محاسبه قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی

چرا پیش بینی قیمت تمام شده کالا در واردات از اهمیت بسیاری برخوردار است ؟

1. نواسانات نرخ ارز برای وارد کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است در حال حاضر نرخ بورس به عنوان نرخ ارز شاخص معرفی می‌شود.

2. قیمت کالاهای خارجی نسبت به قیمت تولیدات داخلی که مشابه کالاهای خارجی هستند ، از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که به عنوان قیمتی رقابتی محسوب می‌شود.

3. برای وارد کننده  پیش بینی  پارامترها و هزینه های که در قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارند ، از اهمیت خاصی برخوردار است.

فکتورهایی که در پیش بینی قیمت نهایی کالاها موثر هستند به شرح زیر می‌باشند.

1. قیمت خرید کالا ( در محل فروشنده) EXW

2. هزینه تعیین شده برای حمل کالا تا بندر کشور مبدا در صورتی که شامل هزینه بارگیری FOB و در صورتی که شامل هزینه بارگیری FAS   نباشد.

3. قیمت جابجایی کالاها از بندر مبدا تا بندر مقصد CFR

4. هزینه ییمه بین المللی و بیمه داخلی CIF+CIP

5. حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ،عوارض و هزینه هایی گمرکی ( با استفاده از جدول تعرفه)

6. هزینه های بانکی اعم از افتتاح اعتبار اسنادی و تمدید مجدد آن 

7. هزینه های  مجوز و ثبت سفارش

8. هزینه هایی احتمالی برای تسهیلات بانکی 

9. سود مورد انتظار با توجه به مدت سرمایه گذاری و خطر واردات 

قیمت خرید کالا

پیش فاکتور قیمت نهایی کالا را مشخص می‌نماید. قیمت خرید کالا با توجه به روشهایی مانند EXW-FOB-CFR تعیین می‌شود که برای اینکه قیمت یک فروشنده با سایر فروشندگان را با هم مقایسه کنیم بایستی به کاربرد هر یک از این مفاهیم توجه داشته باشیم.

قیمت حمل کالا تا بندر مبدا

در صورتی که با روش EXW  خرید کالا را انجام داده باشید خود خریدار بایستی هزینه حمل از کارخانه تا بندر مبدا را بپردازد ، در مقابل در صورتی که با روش FOB خرید کالا صورت گرفته باشد فروشنده مسئولیت پرداخت هزینه حمل تا بندر کشور خود را  بر عهده دارد.

هزینه حمل کالا از بندر مبدا تا مقصد

هزینه نهایی کالا براساس روش حملی که انتخاب می‌شود اعم از کشتی ، کامیون ، قطار و هواپیما و همین طور وزن و حجم کالا تعیین می‌شود.

مخارج گمرکی

تعیین سود بازرگانی و عوارض گمرکی و هزینه ها ی گمرکی در هر سال براساس جداول آیین نامه مقررات صادرات و واردات و براساس نوع کالا صورت می‌گیرد.

  هزینه ها ی گمرکی

مبالغی که از صاحب کالا جهت خدماتی که گمرک برای او انجام می‌دهد دریافت می‌شود به قرار زیر می‌باشند.

1. گمرک برای تخلیه و بارگیری گمرک از صاحب کالا هزینه ای دریافت می‌کند.

2. به منظور انجام آزمایشات و تعرفه بندی هایی که توسط گمرک انجام گرفته است ، مبالغی از صاحب کالا دریافت می‌شود.

3.انبارداری (هزینه انبارداری =مدت *نرخ انبارداری *وزن ناخالص)

4. برای بدرقه کالا هم وجهی توسط گمرک در نظر گرفته شده است که صاحب کالا موظف به پرداخت آن می‌باشد.

5. بیمه محلی هم جزء خدماتی است که گمرک انجام داده است و مالک کالا مسئولیت پرداخت آن را برعهده دارد.

 

مرسولات پستی بین المللی
تامین ارز برای واردات
ترخیص کار ورق کامپوزیت از گمرک
ترخیص تری پلی فسفات از گمرک
ترخیص کاغذ حرارتی از گمرک
ترخیص تجهیزات گلخانه از گمرک
ترخیص کارفیلم بک لایت از گمرک
ترخیص فیبر نوری از گمرک

آسان ترخیص | حمل و نقل و باربری - ترخیص کالا از گمرک

با توجه به اینکه امروزه واردات و صادرات کالا یکی از مهمترین موضوعات در بازرگانی بین المللی می باشد در نتیجه بسیاری از شرکت ها بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این طریق و بازارهای بین المللی و با کمک شرکت های بازرگانی واردات و صادرات از جمله شرکت آسان ترخیص تامین می کنند.