آسان ترخیص : شرکت آسان ترخیص یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه واردات کالا و باربری دریایی، باربری هوایی و زمینی است.

انبارداری و نگهداری کالا

انبارداری و نگهداری کالا

به فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی , صنعتی , مواد اولیه یا فراورده های مختلف در آن براساس سیستم سازمان یافته ای طبقه بندی و تنظیم میشود انبار اطلاق می شود.

انبارداری به طور کلی به دسته های مختلفی تقسیم میشود که درادامه قصد داریم به اختصار به توضیح آنها بپردازیم.

انواع انبارداری

انبارداری کالاهای معمولی

دراین نوع انبارها جهت نگهداری و حفاظت کالاها نیازی به استفاده از تجهیزات خاص نمی‌باشد.

انبارهای کالاهای فاسد شونده

این نوع انبارها مخصوص نگهداری مواد غذایی , بهداشتی و دارویی می‌باشند. گمرگ میتواند از ورود کالاهایی که باید درسردخانه نگهداری شوند وقراراست برای مدت طولانی ترخیص نشوند، به انبارگمرگ جلوگیری نماید.

در این صورت موسسه حمل ونقل و یا شرکت پست بین المللی مسئولیت دریافت کالا و انتقال آن به سردخانه با رعایت مقررات تحت مراقبت گمرگ را بر عهده دارد.

انبارداری کالاهای قابل اشتعال , قابل انفجار و مواد شیمایی

این دسته از کالاها باید طبق تدابیرحفاظتی شدید  و به دور از اماکن عمومی نگهداری شوند ، زیرا این مواد اگربا اعضای بدن , اقلام انبار , ساختمان و تجهیزات حمل و نقل تماس داشته باشند اثرات جبران ناپذیری را به جای میگذارند.

انبارداری اختصاصی

مالک این دسته از انبارها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند . این دسته از افراد کالاهای خود را به این نوع انبارها منتقل میکنند و بابت نگهداری محمولات خود دراین انبارباید به گمرگ ضمانت های لازم را بدهند.

انبار متروکه

کالاها میتوانند به مدت 3 ماه در انبار گمرگ باقی بماند اما درمواقع استثنایی و درصورت موافقت گمرگ ، به مدت 2 ماه دیگرهم میتوان این زمان را تمدید کرد.

اگر در طی این زمان کالا از گمرگ ترخیص نشود ، این کالا متروکه نامیده میشود و به انبار متروکه فرستاده میشود. سپس ابلاغیه ای به مدت 20 روز و بعد از آن ابلاغیه ای ثانویه به مدت 7 روز به شرکت حمل ونقل صادرمیشود.

 پس از اتمام زمان تعیین شده محموله به سازمان جمع آوری اموال تحویل داده میشود ، این سازمان  میتواند کالا را در مزایده بفروشد و 10  درصد از مبلغ را برای خود بردارد و مابقی مبلغ را گمرگ میتواند بردارد.

انبارکالاهای ضبط و توقیف شده

انباری است که بسته های مشکوک تا زمانیکه واقعیت در مورد آنها روشن شود در اینجا نگهداری میشود.

انبارداری کالای قاچاق

کالاهایی که به عنوان قاچاق توقیف می شوند به شرطی درگمرگ باقی میمانند که به همراه آنها نامه اداره گمرگ که شامل مشخصات کالا میباشد به انبارارائه شده باشد ، به عبارتی دیگر کالاهایی که ورود انها براساس ضوابط گمرگ ممنوعیت دارد در این انبارها ثبت و ضبط خواهند شد.

انبارداری کالاهای فله

جهت محافظت و نگهدای آن دسته ازکالاهایی که بدون بسته بندی هستند از این نوع انبارها استفاده میشود.

مراحلی که برای انبارداری کالاها نیازاست که رعایت شود

·       دریافت محموله یا پذیرش کالا برای انبارداری گمرگی

 پذیرش کالا درانبار زمانی مجاز اعلام میشود که برای تحویل آن اظهارنامه اجمالی , پروانه      صادراتی یا پروانه ورود موقت ارائه شده باشد.

 در مواردی که طبق قوانین گمرگی نیازی به ارائه اظهارنامه اجمالی  نباشد هر سند دیگری میتوانید جایگرین اظهارنامه اجمالی شود.

·       اخذ و بررسی اسناد

به همراه داشتن مدارک های لازم جهت ورود کالا به انبار های گمرگی توسط متقاضی خدمات انبارداری الزامی الزامی است . این مدارک شامل درخواست تحویل کالا به انبار و مدارکی مانند (اظهارنامه, مانیفیست , پته گمرگی  و مجوزهای گمرگی)  می‌باشند.

 قبل از ورود کالا به انبارباید کالاها از لحاظ امنیتی کنترل شوند ، مسئول انبارداری کالاها را از لحاظ مشخصات ظاهری و تعداد چک میکند و درصورت مغایرت با واقعیت صورت جلسه ای در این خصوص تنظیم خواهد کرد.

·       بازدید محموله و بسته بندی و تعیین صحت کالا

در صورت مشاهده هرگونه ایراد  در بسته بندی  محموله ، انبار مسئول است جلسه ای با حضور مسئوولین مرتبط و مالک کالا برگزار نماید ،  درغیر اینصورت خود گمرگ باید خسارت وارده  به کالاها را پرداخت نماید .

·       شمارش / صادر کردن برگه بارشماری (تالی)

تالی سندی است که در آن اطلاعاتی جامع درمورد مشخصات محموله وارد میشود  که این اطلاعات برای صادر کردن قبض انبار الزامی می‌باشد .

·       تنظیم صورت جلسه کسری یا اضافی مرتبط با تخلیه

پس از اینکه بار تخلیه شد انبارداری ممکن است متوجه مغایرت های کمی در کالا با مدارک و اطلاعات درج شده در فرم تالی یا اسناد حمل شود.

 در چنین مواردی انباردارموظف است جلسه ای با حضور صاحب کالا و مدیر انباربرگزار و در خصوص کسری و یا اضافه بار با آنها صحبت کند و پس از امضای کلیه افراد حاضر درجلسه باید اصل صورت جلسه را به اسناد مرتبط با محموله مورد نظر پیوست نماید.

مرسولات پستی بین المللی
تامین ارز برای واردات
ترخیص کار ورق کامپوزیت از گمرک
ترخیص تری پلی فسفات از گمرک
ترخیص کاغذ حرارتی از گمرک
ترخیص تجهیزات گلخانه از گمرک
ترخیص کارفیلم بک لایت از گمرک
ترخیص فیبر نوری از گمرک

آسان ترخیص | حمل و نقل و باربری - ترخیص کالا از گمرک

با توجه به اینکه امروزه واردات و صادرات کالا یکی از مهمترین موضوعات در بازرگانی بین المللی می باشد در نتیجه بسیاری از شرکت ها بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این طریق و بازارهای بین المللی و با کمک شرکت های بازرگانی واردات و صادرات از جمله شرکت آسان ترخیص تامین می کنند.